Priser

Under følger oversikt over gjeldene priser på våre tjenester pr. mars 2018.
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål.
Konsultasjon:
Kontrolltime:
Ultralyd us:
Konsultasjon / ultralyd:
Ryggvurdering (dobbelttime):
Ultralydveiledet injeksjon:
Kortisoninjeksjon:
Hyaluronsyreinjeksjon i ledd:
Hyaluronsyre i ledd nr. 2:

Kr 600,-
Kr 300,-
Kr 250,-
Kr 850,-
Kr 1 200,-
Kr 400,-
Kr 300,-
Kr 2 900,-
Kr 1 500,-

Helseforsikring

Ortopedi Sjøbrend behandler også pasienter som har helseforsikring, men pasienten må selv ta kontakt med sitt forsikringsselskap og finne ut om de gir dekning for den behandling og behandlingsform du er henvist for. De fleste krever henvisning fra pasientens primærkontakt før behandling startes opp.
Stacks Image 165